HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

  • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.